Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu kart inwentaryzacyjnych dla nieruchomości położonych w Dobrem

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 190 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.) Komisja Inwentaryzacyjna w Dobrem zawiadamia, że w dniach 09.04.2010 – 10.05.2010r. w godzianch 8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku) w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 będą wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne dla nieruchomości położonych w Dobrem, i tak:

- działka oznaczoną numerem ewidencyjnym 875/4 o ogólnej powierzchni 1.040 m2

przedmiotowa działka stanowi integralną część parku - aleję parkową, służy zaspokajaniu potrzeb

mieszkańców gminy, jest miejscem wypoczynku i rekreacji.

- działka oznaczoną numerem ewidencyjnym 2275 o ogólnej powierzchni 7.287 m2.

przedmiotowa działka stanowi drogę.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowych działek przyjmowane będą przez pracownika Urzędu Gminy Dobre – Agnieszkę Roguską, pokój nr 8

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2010-04-12 08:50:25
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2010-04-12 08:53:03
Ostatnia zmiana:2010-04-12 08:53:27
Ilość wyświetleń:527