Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o zebraniu dowodów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie „składowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w miejscowości Sołki, gm. Dobre”.

 

GKI.605.46.2014

Dobre, dn.18.08.2014r

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

            Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz.267 z póżń.zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej  w sprawie „składowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w miejscowości Sołki, gm. Dobre”.

            Z materiałami można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń:

sołectwa wsi  Sołki; Urzędu Gminy Dobre; oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl  w zakładce BIP

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz - prac. UG Dobre

tel. 025 757 11 90 wew. 27

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Miąskiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2014-08-18 08:47:05
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2014-08-18 08:47:28
Ostatnia zmiana:2014-08-18 08:47:36
Ilość wyświetleń:378