Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o możliwości wglądu do raprotu - wydobywaniu kopaliny - surowca ilastego i piasków schudzających z pogłębionego i poszerzonego złoża "Tadeuszów - Rudzienko" w miejscowościach: Dobre i Rudzienko, gmina: Dobre, powiat: miński, województwo mazo

GKI.7331/15-8/10                                                                                              

 Dobre, dn. 29.11.2012r

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m,

            że w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 , 05 – 307 Dobre złożono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:  „wydobywaniu kopaliny – surowca ilastego i piasków schudzających z pogłębionego i poszerzonego złoża „Tadeuszów – Rudzienko” w miejscowościach: Dobre i Rudzienko, gmina: Dobre, powiat: miński, województwo mazowieckie”

 

1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora:  przedsiębiorstwo  Wienerberger  Ceramika Budowlana ul. Ostrobramska 79, 04 – 175 Warszawa

2.      Raport został złożony przez Inwestora na podstawie Postanowienia Wójta Gminy Dobre z dnia 28.01.2011 roku.

 

            Z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a także z całą dokumentacją  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,

- na tablicy ogłoszeń sołectw Rudzienko, Rudno, Dobre I, Dobre II, Dobre III.

 

Otrzymują:

1. Wienerberger Ceramika Budowlana

ul. Ostrobramska 79, 04 – 175 Warszawa;

2. A/a

 

Do wiadomości:

1/  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

     ul. Kazimierzowska 23, 08 – 110 Siedlce;

2/  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

     Pl. Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz- prac. UG Dobre

tel. 025 757 11 90 wew. 27                            

 

 

Załączniki

Obwieszczenie o możliwości wglądu do raportu (130.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Bartosz Modrzejewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2012-11-30 13:23:14
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2012-11-30 13:24:51
Ostatnia zmiana:2012-11-30 13:25:01
Ilość wyświetleń:567