Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Wójt (1)
        Zarządzenia (36)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Tadeusz Gałązka (7)
            Krzysztof Radzio 2006-2014 (0)
    Rada Gminy 2006-2010 (0)
        Skład rady (1)
            Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy (0)
                Rudnik Jan (0)
                Zaperta Barbara (0)
                Kosim Stanisław (0)
                Zagrodzki Andrzej (0)
                Sadoch Jacek (0)
                Chojecki Jakub (0)
                Laskowski Krzysztof (0)
                Koseski Mirosław (0)
                Paderewski Stanisław (0)
                Szymański Waldemar (0)
                Jagliński Kazimierz (0)
                Chróścik Karol (0)
                Cyran Mirosław (0)
                Sobiepanek Sławomir (0)
                Sitnicki Marcin (0)
                Czumaj Krzysztof (0)
        Sesje Rady Gminy (0)
            I sesja Rady Gminy (3)
            II sesja Rady Gminy (9)
            III sesja Rady Gminy (9)
            IV sesja Rady Gminy (12)
            V sesja Rady Gminy (4)
            VI sesja Rady Gminy (4)
            VII sesja Rady Gminy (7)
            VIII sesja Rady Gminy (10)
            IX sesja Rady Gminy (7)
            X sesja Rady Gminy (3)
            XI sesja Rady Gminy (10)
            XII sesja Rady Gminy (0)
                Uchwały (9)
            XIII sesja Rady Gminy (0)
                Uchwały (10)
                Protokół (1)
            XIV sesja Rady Gminy (1)
            XV sesja Rady Gminy (9)
            XVI sesja Rady Gminy (5)
            XVII sesja Rady Gminy (10)
            XVIII sesja Rady Gminy (10)
            XIX sesja Rady Gminy (9)
            XX sesja Rady Gminy (5)
            XXI sesja Rady Gminy (6)
            XXII sesja Rady Gminy (5)
            XXIII sesja Rady Gminy (11)
            XXIV sesja Rady Gminy (5)
            XXV sesja Rady Gminy (8)
            XXVI sesja Rady Gminy (11)
            XXVII sesja Rady Gminy (7)
            XXVIII sesja Rady Gminy (1)
            XXIX sesja Rady Gminy (10)
            XXX sesja Rady Gminy (1)
            XXXI sesja Rady Gminy (2)
        Projekty Uchwał (0)
            Projekty na XIX sesję Rady Gminy (8)
            Projekty na XX sesję Rady Gminy (5)
            Projekty na XXI sesję Rady Gminy (3)
            Projekty na XXII sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXIII sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXIV sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXV sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXVI sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXVII sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXVIII sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXIX sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXX sesję Rady Gminy (1)
            Projekty na XXXI sesję Rady Gminy (1)
    Rada Gminy 2010-2014 (0)
        Sesje Rady Gminy (1)
            I sesja Rady Gminy (2)
            II sesja Rady Gminy (3)
            III sesja Rady Gminy (3)
            IV sesja Rady Gminy (3)
            V sesja Rady Gminy (3)
            VI sesja Rady Gminy (3)
            VII sesja Rady Gminy (3)
            VIII sesja Rady Gminy (3)
            IX sesja Rady Gminy (3)
            X sesja Rady Gminy (3)
            XI sesja Rady Gminy (3)
            XII sesja Rady Gminy (3)
            XIII sesja Rady Gminy (3)
            XIV sesja Rady Gminy (3)
            XV sesja Rady Gminy (3)
            XVI sesja Rady Gminy (3)
            XVII sesja Rady Gminy (3)
            XVIII sesja Rady Gminy (3)
            XIX sesja Rady Gminy (3)
            XX sesja Rady Gminy (3)
            XXI sesja Rady Gminy (3)
            XXII sesja Rady Gminy (3)
            XXIII sesja Rady Gminy (3)
            XXIV sesja Rady Gminy (3)
            XXV sesja Rady Gminy (2)
            XXVI sesja Rady Gminy (3)
            XXVII sesja Rady Gminy (2)
            XXVIII sesja Rady Gminy (3)
            XXIX sesja Rady Gminy (3)
            XXX sesja Rady Gminy (3)
            XXXI sesja Rady Gminy (3)
            XXXII sesja Rady Gminy (3)
            XXXIII sesja Rady Gminy (4)
            XXXIV sesja Rady Gminy (2)
        Komisje Rady Gminy (19)
        Oświadczenia majątkowe (1)
            Bziuk Andrzej Henryk (0)
            Chmielewski Piotr (0)
            Chojecki Jakub (0)
            Koseski Mirosław Sławomir (0)
            Kosim Stanisław Paweł (0)
            Laskowski Krzysztof Wiesław (0)
            Pawiński Stanisław (0)
            Poławski Michał (0)
            Sitnicki Michał (0)
            Szczurowski Ryszard Jan (0)
            Szymański Waldemar (0)
            Wadas Hanna (0)
            Wierzba Sławomir (0)
            Zagrodzki Andrzej (0)
            Zaperta Barbara Danuta (0)
    Rada Gminy 2014-2018 (0)
        Sesje Rady Gminy (0)
            I sesja Rady Gminy (4)
            II sesja Rady Gminy (3)
            III sesja Rady Gminy (3)
            IV sesja Rady Gminy (4)
            V sesja Rady Gminy (4)
            VI sesja Rady Gminy (5)
            VII sesja Rady Gminy (4)
            VIII sesja Rady Gminy (4)
            IX sesja Rady Gminy (4)
            X sesja Rady Gminy (5)
            XI sesja Rady Gminy (4)
            XII sesja Rady Gminy (4)
            XIII sesja Rady Gminy (4)
            XIV sesja Rady Gminy (4)
            XV sesja Rady Gminy (4)
            XVI sesja Rady Gminy (4)
            XVII sesja Rady Gminy (4)
            XVIII sesja Rady Gminy (3)
            XIX sesja Rady Gminy (4)
            XX Sesja Rady Gminy (4)
            XXI Sesja Rady Gminy (4)
            XXII sesja Rady Gminy (4)
            XXIII sesja Rady Gminy (3)
            XXIV sesja Rady Gminy (4)
            XXV sesja Rady Gminy (4)
            XXVI sesja Rady Gminy (4)
            XXVII sesja Rady Gminy (4)
            XXVIII sesja Rady Gminy (4)
            XXIX sesja Rady Gminy (4)
            XXX sesja Rady Gminy (4)
            XXXI sesja Rady Gminy (4)
            XXXII sesja Rady Gminy (4)
            XXXIII Sesja rady Gminy (4)
            XXXIV Sesja Rady Gminy (4)
            XXXV Sesja Rady Gminy (4)
            XXXVI Sesja Rady Gminy (3)
        Skład rady (1)
        Komisje Rady Gminy (40)
        Oświadczenia majątkowe (6)
    Rada Gminy 2018-2023 (0)
        Sesje Rady Gminy (0)
            I Sesja Rady Gminy (3)
            II Sesja Rady Gminy (4)
            III Sesja rady Gminy (4)
            IV Sesja Rady Gminy (4)
            V Sesja Rady Gminy (4)
            VI Sesja Rady Gminy (4)
            VII Sesja Rady Gminy (4)
            VIII Sesja Rady Gminy (3)
            IX sesja Rady Gminy (4)
            X Sesja Rady Gminy (3)
        Sklad rady (1)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            2019 rok (2)
            2020 rok (0)
        Komisje Rady Gminy kadencji 2018 2023 (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
                zaproszenia na posiedenie Komisji Rewizyjnej (1)
            Komisja Petycji , skarg i wniosków (1)
            Komisja Budzetu, Oswiaty, Rolnictwa (7)
        oswiadczenia majatkowe (2)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (3)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoła Podstawowa w Dropiu (1)
            Oświadczenie majątkowe (5)
            Nabory (1)
        Szkoła Podstawowa w Mlęcinie (1)
            Oświadczenie majątkowe (4)
            Nabory (1)
        Gimnazjum w Dobrem (1)
            Oświadczenie majątkowe (4)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Oświadczenie majątkowe (6)
            Ogłoszenia (2)
            Ochrona danych osobowych (1)
        Gminny Zespół Adninistracyjny Szkół (1)
            Oświadczenie majątkowe (1)
        Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem (1)
            Oświadczenie majątkowe (5)
        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (1)
            Oświadczenie majątkowe (0)
        Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobrem (3)
            Oświadczenia majątkowe (7)
        Gminny Zlobek w Dobrem (0)
            Oswiadczenia majatkowe (2)
    Przetargi (0)
        Otwarte (42)
        Zamknięte (244)
        Rozstrzygnięcia (164)
        Unieważnione (39)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (4)
    Zapytania ofertowe (277)
    Decyzje Środowiskowe (99)
    Obwieszczenia (546)
    Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (8)
    Ochrona Środowiska (46)

Urząd Gminy
    Wolne stanowiska (24)
    Struktura organizacyjna (1)
    Wójt Gminy (1)
    Sekretarz Gminy (0)
        Oświadczenie majątkowe (6)
    Skarbnik Gminy (0)
        Oświadczenie majątkowe (6)
            oswiadczenia majatkowe Skarbnika Gminy P.Agnieszki Ciszkowskiej (1)
    Zastępca Wójta (0)
        Oświadczenie majątkowe (5)
    Dokumentacja kontroli (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Regulamin urzedu (1)
    Strategia rozwoju (1)
    Budzet (33)
    Sprawozdania finansowe (7)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (20)
        Obowiazujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (1)
    Inne (5)
    Podatki, Formularze, Wnioski (29)
        Formularze podatkowe - obowiazujace do konca 2011 roku (1)
        Formularze podatkowe - obowiazujace od poczatku 2012 roku (1)
        Formularze podatkowe - obowiazujace od poczatku 2016 roku (1)
        Formularze podatkowe - obowiazujace od 1 lipca 2019 roku (1)
        Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (1)
    Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
        2019/2020 Sporzadzenie "Studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre" (2)
    Zarzadzenie zastepcze do Studium Gminy Dobre (1)

Informacje
    Ponowne wykorzystanie (1)
    Instrukcje obslugi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (0)
    Szablony (1)
    Organizacje pozarzadowe (3)
    Nieodplatna Pomoc Prawna (1)
    Wybory (2)
        Wybory parlamentarne 2011 (6)
        Wybory uzupelniajace do Senatu (4)
        Wybory samorzadowe 2014 (16)
        Wybory prezydenckie 2015 (5)
        Referendum 2015 (4)
        Wybory parlamentarne 2015 (7)
        Wybory samorzadowe 2018 (12)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (2)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (8)
        Wybory prezydenckie 2020 (1)
    Petycje (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij