Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DOBRE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Dobre Nr XXXVI/256/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02 czerwca 2011 r. do 14 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem  w godzinach od 10oo do 14oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu zmiany studium.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy lub na adres urzad@gminadobre.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 sierpnia 2011  r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy  o godz. 12.00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
  • ustnie do protokołu, w Wydziale Planowania Przestrzennego
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail:urzad@gminadobre.pl


w terminie do dnia 04 sierpnia 2011 r.

 

                        Wójt
                           Krzysztof Radzio

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2011-05-17 09:10:02
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2011-05-17 09:15:16
Ostatnia zmiana:2011-06-01 12:49:05
Ilość wyświetleń:2165

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij