Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dobre

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61§ 4 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 07.02-2008 roku na wniosek Zakładu Energetycznego Warszawa- Teren Dystrybucja Sp.zo.o ,04-470 Warszawa , ul. Marsa 95 adres do korespondencji ZEW-T Dystrybucja Sp.z.o.o Rejon Energetyczny Mińsk-Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk-Mazowiecki, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Wojciech Olszewski przedstawiciel firmy Zakład Elektrotechniczny„ZELTECH” 08-110 Siedlce , ul. Brzeska 139, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 2306/5; 23603; 2306/1; 2367 położonych w miejscowości Dobre , gmina Dobre.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium

W związku z powyższym zawiadamiam , że zgodnie z art. 10 §1 K.p.a można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1,05-307 Dobre , w dni pracy od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8-16 środy do 18-tej, oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości przedmiotowego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o

każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w

§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Dobre.

Załączniki

obwieszczenie (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2008-02-13 16:58:02
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2008-02-13 17:00:56
Ostatnia zmiana:2008-02-13 17:01:19
Ilość wyświetleń:1353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij