Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek użyteczności publicznej ( świetlicę wiejską ) wraz z przebudową pomieszczeń oraz budową zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. do 10m 3 na działce nr 86 w Nowej Wsi, gmina Dobre.

 

Dobre, 23.09.2016r.

GKI. 6733.17.2016

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. Poz. 23 z późn. zm. ) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 778 z poźn. zm.)

Wójt Gminy Dobre

zawiadamia


że w dniu 23.09.2016 roku na wniosek Gminy Dbre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek użyteczności publicznej ( świetlicę wiejską ) wraz z przebudową pomieszczeń oraz budową zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. do 10m 3 na działce nr 86 w Nowej Wsi, gmina Dobre.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 ) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Stosownie do treści art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Przedmiotowe zawiadomienie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwie Nowa Wieś, gmina Dobre

Załączniki

zawiadomienie (1) (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2016-09-19 12:44:28
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2016-09-19 12:45:06
Ostatnia zmiana:2016-09-19 12:45:17
Ilość wyświetleń:384

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij