Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Obwieszczenie, ze na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-1

                                                                                              Dobre, 31.10.2014r.

GKI. 6733.19.2014

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 647 z poźn. zm.)

Wójt Gminy Dobre

zawiadamia,

 

że w dniu 30.10.2014 roku   na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21, 20-340 Lublin  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej SN-15 kV  na działkach 203, 642 w Rakówcu, gmina Dobre.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego    (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy  w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie   14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony  niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Stosownie do treści  art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przedmiotowe obwieszczenie  podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Rakówiec.

Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2014-10-31 11:18:11
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2014-10-31 11:18:24
Ostatnia zmiana:2014-10-31 11:18:36
Ilość wyświetleń:424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij