Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

znak: GKI.6720.4.2012

Dobre, dnia 05.06.2013r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOBRE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr XVII/142/12 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.06.2013 r. do 11.07.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobre, Dobre,            ul. T. Kościuszki 1   w godzinach od 8oo do 14oo.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu zmiany studium.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dobre lub na adres Urząd Gminy Dobre, 05-307 Dobre, ul. T. Kościuszki 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.08.2013 r.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.06.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobre  o godz. 1100.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre,

- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. studium.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Dobre, 05-307 Dobre, ul. T. Kościuszki 1

2)      ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 21 lub w sekretariacie Urzędu, pok. nr 2

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gminadobre.pl  w terminie do dnia 1.08.2013 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre.

 

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

                                                                                              WÓJT GMINY DOBRE

                                                                                              KRZYSZTOF RADZIO

 

Załączniki

prognoza- na wyłożenie- skan (9.4MB) Zapisz dokument  
Prognoza środowiskowa --wyłożenie do publicznego wglądu (582.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skan1 30.04 (9.4MB) Zapisz dokument  
skan30.04 (9.7MB) Zapisz dokument  
001 (2) (85.2kB) Zapisz dokument  
STUDIUM GMINA DOBRE- etap- wyłożenie do publicznego wglądu (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-06-05 13:33:45
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-06-05 13:34:35
Ostatnia zmiana:2013-06-13 12:42:40
Ilość wyświetleń:1162
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij