Zamknij okno Drukuj dokument

Decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej

Dobre, dnia 17.02.2010

GKI.7331/104/2009

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowości:

· Czarnogłów na działkach nr: 61,55,428,126,432,119,136/1,431,93,95/1,97/3,92,84/5,84/20,84/11,84/10, 54, 414

Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,

Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Czarnogłów.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2010-02-17 08:20:05
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2010-02-17 08:20:17
Ostatnia zmiana:2010-02-17 08:20:38
Ilość wyświetleń:499