Zamknij okno Drukuj dokument

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia

Dobre, dnia 07.01.2010

GKI.7331/80/2009

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr nr 309/2,304/3,304/4 położonych w miejscowości Kąty Borucza , gmina Dobre.

Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,

Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Kąty Borucza.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2010-01-07 10:27:54
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2010-01-07 10:27:58
Ostatnia zmiana:2010-01-07 10:28:55
Ilość wyświetleń:470