Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie - Sieć wodociągowa w miejscowościach Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Czarnocin

 

GKI.7616/2/09 Dobre, dn. 18.02.2009r
O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek Gminy Dobre z siedzibą: 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa w miejscowościach Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Czarnocin”.

Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Dobre.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,

- na tablicach ogłoszeń sołectw: Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Czarnocin.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2009-02-19 15:46:37
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2009-02-19 15:48:55
Ostatnia zmiana:2009-02-19 15:49:00
Ilość wyświetleń:510