Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o 150m3/d w m. Dobre, obr. 0041 Zdrojówki, gmina Dobre”.

 

Dobre, dn. 17.03.2015r

GKI. 6220.1.2015OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2013r, poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.),


z a w i a d a m i a m,


że w dniu 17.03.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o 150m3/d w m. Dobre, obr. 0041 Zdrojówki, gmina Dobre”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzona w powyższej sprawie można

zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;

  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre i sołectwa Dobre ISprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz - prac. UG Dobre

tel. 25 757 11 90 wew. 27

Załączniki

obwieszczenie o wydaniu decyzji (17.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Renata Miąskiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-03-17 09:54:26
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-03-17 10:00:58
Ostatnia zmiana:2015-03-17 10:33:31
Ilość wyświetleń:320