Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głęboczyca.

Dobre, dnia 21. 09.2015r.

GKI.6733.10.2015

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego    ( Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie   drogi gminnej nr 220305W w miejscowości Głęboczyca, gmina Dobre  zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 805 obr. Głęboczyca, Gmina Dobre.

Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ; ( czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie  siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-09-21 22:32:10
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-09-21 22:33:41
Ostatnia zmiana:2015-09-21 22:33:55
Ilość wyświetleń:319