Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na działkach nr ew. 88, 86/1 i 73 w miejscowości Jaczewek...

 

Dobre, dn. 29.06.2015r

GKI.6220.10.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek Gminy Dobre ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


przebudowie drogi gminnej na działkach nr ew. 88, 86/1 i 73 w miejscowości Jaczewek, gm. Dobre, województwo mazowieckie”


Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Jaczewek

  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korytnica oraz sołectwa Adampol.


Załączniki

obwieszczenie o wszczęciu postępoweania (15kB)    

Metadane

Źródło informacji:Renata Miąskiewicz
Data utworzenia:2015-06-29 11:58:06
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-06-30 11:58:23
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-06-30 12:01:16
Ostatnia zmiana:2015-06-30 12:01:19
Ilość wyświetleń:294