Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Wójta Gminy Dobre w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2015

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 18 marca 2015 roku

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych/Dz. U. Z 2014 roku poz.1202 /, w
związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym/Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm./,zarządza się, co następuje :

§ 1.

Ustala się Regulamin przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania
egzaminu kończącego tę służbę , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, kierownikom

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 0151/49/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania
egzaminu kończącego tę służbę.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załączniki

Zarządzenie (36.5kB)    
Skierowanie (12.5kB)    
Zwolnienie (13kB)    
Protokół (13.5kB)    
Zaświadczenie (13kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Ratuski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-03-19 09:53:50
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-03-19 09:56:04
Ostatnia zmiana:2015-03-19 09:56:14
Ilość wyświetleń:317