Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działka

Dobre, dnia 04.11.2014r..

 

GKI.6733.18.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

       

   Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie napowietrznej dwutorowej  linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach nr 376, 377/2 w Nowej Wsi, gmina Dobre.

Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ),  w terminie  siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia  zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów                          i materiałów.

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2014-11-04 13:49:49
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2014-11-04 13:50:19
Ostatnia zmiana:2014-11-04 13:50:26
Ilość wyświetleń:381