Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dobre z dnia 17.09.2009 r. Nr GKI.7616/8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa[...]

GKI.7616.8.9.2012

Dobre, dn. 10.04.2013r

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

           

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 10 71 z późn. zm)

 

zawiadamiam,

            że zostało wszczęte postępowanie w sprawie  zmiany decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dobre z dnia 17.09.2009 r. Nr GKI.7616/8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 44+000 (skrzyżowanie z DK50) do km 75+309 od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego)”.  W dniu 16 lipca 2012 r. Pani Halina Gontarz zam. Liw, ul. Leszczyńskiego 1, 07 – 100 Węgrów złożyła wniosek o zmianę, na podstawie art. 155 k.p.a., ostatecznej decyzji środowiskowej Wójta Gminy Dobre  nr GKI. 7616/8/09 z dnia 17.09.2009r, która stała się prawomocna z dniem 27 października 2009 roku, wnosząc o wykonanie przy realizacji  przedsięwzięcia rozbudowy drogi wojewódzkiej 637, zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranu dźwiękoszczelnego, ewentualnie dokonania wymiany okien na dźwiękoszczelne w budynku mieszkalnym na działce nr 466/5.  Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej Pani Halina Gontarz złożyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego W Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre. W związku z  powyższym SKO przekazało do Wójta Gminy Dobre zawiadomieniem z dnia 21.09.2012 roku (wpływ do UG Dobre 29.11.2012 roku) wniosek o zmianę decyzji ostatecznej. W dniu 31 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Dobre wydał decyzję o odmowie zmiany decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dobre z dnia 17.09.2009 r. Nr GKI.7616/8/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 44+000 (skrzyżowanie z DK50) do km 75+309 od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego, ul. Słowackiego)” SKO uchyliło Decyzję Wójta Gminy Dobre  z dnia 31 grudnia 2012 GKI.7616.8.9.2012 i przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

            Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania   zawiadomienia.

           

 

 

 

 

Zawiadomieniezostaje podane do publicznej wiadomości przez:  

1.        zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;

2.        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Stanisławów, Urzędu Gminy Liw, Urzędu Gminy Korytnica, Urzędu Miasta Węgrów;

3.        na tablicach ogłoszeń sołectw: Gminy Dobre: Dobre I, Dobre II, Walentów, Świdrów, Sołki, Poręby Stare, Poręby Nowe, Osęczyzna, Makówiec Duży, Antonina, Grabniak, Gminy Liw: Połazie, Liw, Jarnice, Gminy Korytnica: Zakrzew, Dąbrowa, Pniewnik, Roguszyn,Czaple, Żabokliki, Gminy Stanisławów: Wólka Piecząca, Kolonia Stanisławów, Ołdakowizna, Stanisławów.

 

 

 

Otrzymują:

1. Pani Halina Gontarz

Liw, ul. Leszczyńskiego 1, 07 – 100 Węgrów;

2. A/a.

 

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Kruczkowskiego 3, 00 – 380 Warszawa.

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz- prac. UG Dobre

tel. 025 757 11 90 wew. 27                   

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Miąskiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-04-12 14:18:38
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-04-12 14:19:34
Ostatnia zmiana:2013-04-12 14:19:41
Ilość wyświetleń:600