Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy sieci wodociągowej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Makówiec Duży, Drop, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin.

Dobre, dn.21-09-2009

GKI. 7331/89/09

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobre

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61§ 4 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 08-09-2009 roku na wniosek Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy sieci wodociągowej.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowościach:

· Makówiec Duży działki nr.: 19/1,19/2,15,307/1,17,22,303,296,23/2,24/2,24/1,23/1,320,27,31,72,73,21/3,306/2,35,40,43,47,50,53/1,53/2,56,59,64,69,75,80/1,80/2,80/3,87/3,48,89,82/5,82/1,90,91

· Drop działki nr.: 467/2,736,735/2,735/1,863

· Świdrów działki nr.: 35,36,38,40,42,44,46,48,50,52/4,58/2,73,66/1,74/1,75,79,83,85,87,130,91,93,95/2,24,22/2,23,21/2,21/1,19/1,19/2,15,5/5,3,2

· Sąchocin działki nr.: 91,26,28,31/1,31/2,34/1,34/3,36,38,41,44,47,51,50,53,58,61,64,68,72,76,80,84,88,69,81,85,89,117,116,115,114/1,114/2,112,110,111,113,108/1,108/2,164,121,122,123,124,134,152

· Nowa Wieś działki nr. :

360/1,202/5,202/3,202/4,203,204,377/2,209,355,211,378/7,45/4,131/1,131/2,133,134/1,134/2,354,137,349/2,349/1,364,86,365,90,88,92,95,85,84,82,79,77,78,69,64,61,60,59/1,58,48/2,357/1,379,97,99,98,103,106,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,87,91,94

· Marcelin działki nr.:

40,23,1,6/4,8,14,15,16,17,18,19,21,42,22,27/1,29/1,31,32/1,33,36,37/3,37/4,38,39

· Sołki działki nr.:

63,32/4,32/2,32/3,30/5,30/10,329,320,321,323,325,326,327,330,328

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium

W związku z powyższym zawiadamiam , że zgodnie z art. 10 §1 K.p.a można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1,05-307 Dobre , w dni pracy od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8-16 środy do 18-tej, oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o

każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w

§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przedmiotowe obwieszczenie podane zostaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w

publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa , Makówiec Duży, Drop, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin, Sołki.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2009-09-21 12:09:21
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2009-09-21 12:14:51
Ostatnia zmiana:2009-09-21 12:15:45
Ilość wyświetleń:473

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij