Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zaproszenie do skladania ofert na dostawe srodków czystosci dla potrzeb jednostek organizacyjnych, Gminy Dobre w roku 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

I. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, 

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę środków czystości dla potrzeb  jednostek organizacyjnych

 Gminy Dobre w roku 2020.

 

 

- Urzędu Gminy Dobre,  Dobre ul. T. Kościuszki 1

 

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Dobre ul. Szkolna 3

 

- Szkoły Podstawowej w Dropiu, Drop 31,

 

- Szkoły Podstawowej w Mlęcinie, Mlęcin  51

 

--Gminnego Żłobka w Dobrem ul. Rynek 3

 

 Zamawiający zastrzega, iż wszystkie podane w zapytaniu opisy nazw własnych materiałów nie mają na celu utrudnienia uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości  dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Dobre,  zgodnie z treścią   załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1.      Środki czystości będą dostarczane zgodnie z zamówieniami cząstkowymi,  składanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Dobre, do siedziby tych jednostek,  na koszt Wykonawcy, według cen jednostkowych brutto, określonych w ofercie Wykonawcy, w terminie do 2 dni roboczych, od przyjęcia zamówienia, według potrzeb,                                         nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2.      Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność                             oraz wydajność.

3.      Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

4.      Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

          przedmiotu zamówienia.

5.      Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane w fakturze                   w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę.

6.      Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku,

 gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała warunkom określonym

 przez  Zamawiającego.

7.      Gmina Dobre zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i rodzaju środków czystości,                    w ciągu roku 2020, wymienionych w załączniku, który stanowi jedynie orientacyjne zestawienie ilości  i rodzaju zamawianych artykułów.

8.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

9.     Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 12.00,                        pok.  Nr 1  w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1. 

 

          Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, ze wskazaniem nazwy zamówienia:  Dostawa środków czystości dla potrzeb jednostek organizacyjnych  Gminy Dobre w 2020 r.”

 

  1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Dobre, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

         Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Radzio

         tel. 25 757 11 90 wew. 22, e mail: urzad@gminadobre.pl

 

 

                                                                                                                                         WÓJT

 

                                                                                                                               Tadeusz Gałązka

Załączniki

środki czystości (360kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa środków czystości (273kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Radzio
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2020-01-10 11:04:15
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2020-01-10 11:05:44
Ostatnia zmiana:2020-01-24 10:35:20
Ilość wyświetleń:93
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij