Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe AZBEST 2018

Dobre, 12.03.2018

 

GKI.605.9.2018

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający

 

Gmina  Dobre

05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1

tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 - 613,

zwany dalej Zamawiającym.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

            1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw eternitu), opakowanie,  przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 50,33 Mg (3595m2) (tzw. eternitu) oraz opakowanie i odebranie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w ilości 69,384 Mg  (4956 m2) (tzw. eternitu).

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre  (tzw. eternitu) z miejscowości na terenie gminy Dobre.

            2. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia daty i godziny zdjęcia wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa, tak aby termin był dogodny dla właściciela nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć wyroby zawierające azbest z dachów budynków mieszkalnych i  budynków gospodarczych.

            3. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu harmonogram ustalający  terminy wykonania usługi.

            4. Po wykonaniu usługi, polegającej na demontażu płyt azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,  Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające demontaż płyt azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.

            5. Po wykonaniu usługi polegającej na odebraniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,  Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające odbiór płyt azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.

            6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

            7. Transport odpadów zawierających azbest należy  wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

             8. Zadanie obejmuje:

a) Demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw. eternitu), przewiezienie wyrobów zawierających azbest            z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 50, 33 Mg (3595m2)  (tzw. eternitu).

b) Odebranie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, przewiezienie ich do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 69,384 Mg  (4956 m2)

c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie podpisane przez właściciela każdorazowego demontażu/odbioru wyrobów zawierających azbest.

d) Wykonawca jest zobowiązany przygotować Zamawiającemu dokumentację fotograficzną związaną z realizacją zadania na płycie CD z miejsc, z których usuwane były odpady zawierające azbest (przynajmniej po 10 szt. wykonanych na różnym etapie, czytelnych, kolorowych zdjęć);

e) Wykonawca jest zobowiązany prawidłowo wykonać  prace oraz  oczyścić  teren z pyłu azbestowego,  z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewnić personel przeszkolony do bezpiecznego usuwania azbestu.

 

Uwaga! Podane ilości płyt azbestowo-cementowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy – wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania zaproponowaną na realizacje zadania oraz na skutek wykonania dokładnych pomiarów. Szacuje się, iż uśredniona waga 1m2 płyty azbestowo – cementowej wynosi 14 kg. W przypadku możliwości realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu gminy Dobre usunięte zostanie ok. 119, 72 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 30.09.2018 r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego ( załącznik nr 1)

2. Złożona oferta winna zawierać n/w dokumenty i oświadczenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem):

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21z późn. zm.);

b) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zawartych umów z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest.

c) decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – składowiska opadów niebezpiecznych zawierających azbest/ decyzja dla właściciela składowiska, zezwalająca na prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających poprzez składowanie.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania firmy.

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 19.03.2018r., do godz. 12.00.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

VI. Ocena ofert

100 % cena.

Oferta powinna zawierać cenę netto + VAT. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty łącznie  związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Z uwagi na możliwość nie uzyskania środków finansowych z WFOSIGW w Warszawie  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.

 

VII. Informacje dodatkowe.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27.

Załączniki

zapytanie-ofertowe-azbest-2018 (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa-Azbest-2018 (20kB) Zapisz dokument  
informacja-z-otwarcia-ofert (77.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Miąskiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2018-03-12 08:27:14
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2018-03-12 08:29:27
Ostatnia zmiana:2018-03-22 14:56:21
Ilość wyświetleń:914

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij