Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Dostawa rur ciśnieniowych przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej

Dobre dnia 25.01.2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

w postępowaniu na : "Dostawa rur ciśnieniowych przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej"  w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164  z późn. zm. )

 

  1. Zamawiający

GMINA DOBRE

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

tel. 25 757 11 90

fax. 25 757 11 90 wew. 40

e-mail : urzad@gminadobre.pl

NIP 822 – 21 – 46 – 613

Regon : 711582658

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż z dostawą rur ciśnieniowych przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej z  PVC-U z uszczelką,  łączone na wcisk  o średnicy zewnętrznej 160 x 6,2mm (SDR 26) PN-10   ilość 621 mb, a w tym 90  rur o długości 6m i  27 rur o długości 3m.

Termin wykonania dostawy – 14 dni od daty zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego.

 

  1. Warunki udziału

 

n  Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy

n  załączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

n  Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym

n  Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

 

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 14 dni od dnia zawarcia umowy z Dostawcą 

 

 

 

  1. Warunki płatności

Za wykonaną dostawę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na GMINA DOBRE. ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP 822-21-46-613, REGON 711582658  przez Zleceniobiorcę,  po wykonaniu dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

  1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej  kopercie,  opatrzonej napisem: "Dostawa rur ciśnieniowych przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej  " należy  złożyć w Urzędzie Gminy Dobre pok. Nr 2 do 05.02.2018 r. Do godz. 9oo.

 

  1. Kryteria oceny oferty

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

  1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:

Pan Marcin Sitnicki

tel. 25 757 11 90 wew. 36, e-mail urzad@gminadobre.p

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dobre

                                                                                                          Tadeusz Gałązka

 

 

 

 

 

Załączniki

zapytanie ofertowe (14.3kB) Zapisz dokument  
oferta (11.3kB) Zapisz dokument  
rozstrzygnięcie (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2018-01-25 14:52:28
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2018-01-25 14:57:30
Ostatnia zmiana:2018-02-14 15:25:14
Ilość wyświetleń:397

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij