Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

I. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, 

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb  jednostek organizacyjnych

 Gminy Dobre w roku 2018.

 

 

- Urzędu Gminy Dobre,  Dobre ul. T. Kościuszki 1

 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, Dobre ul. T. Kościuszki 1

 

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Dobre ul. Szkolna 3

 

- Szkoły Podstawowej w Dropiu, Drop 31,

 

- Szkoły Podstawowej w Mlęcinie, Mlęcin  51

 

 Zamawiający zastrzega, iż wszystkie podane w zapytaniu opisy nazw własnych materiałów nie mają na celu utrudnienia uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2018 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Dobre,  zgodnie z treścią   załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1.      Artykuły biurowe oraz materiały do drukarek dostarczane będą zgodnie                                   z zamówieniami cząstkowymi,  składanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Dobre, do siedziby tych jednostek, na koszt Wykonawcy,                                                   według cen jednostkowych brutto, określonych w ofercie Wykonawcy,                                        w terminie do 2 dni roboczych, od przyjęcia zamówienia, według potrzeb,                                         nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2.      Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność                             oraz wydajność.

3.      Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

4.      Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

          przedmiotu zamówienia.

5.      Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane w fakturze                   w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę.

6.      Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku,

 gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała warunkom określonym

 przez  Zamawiającego.

7.      Gmina Dobre zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i rodzaju artykułów biurowych,    w ciągu roku 2018, wymienionych w załączniku, który stanowi jedynie orientacyjne zestawienie ilości  i rodzaju zamawianych artykułów.

8.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

9.     Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 16.00,                        pok.  Nr 1  w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1. 

 

          Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, ze wskazaniem nazwy zamówienia:  Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych  do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Gminy Dobre w 2018 r.”

 

  1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Dobre, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

         Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Radzio

         tel. 25 757 11 90 wew. 22, e mail: urzad@gminadobre.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK                                                                   ORAZ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

NA POTRZEBY GMINY DOBRE  W 2018 R.

 

 

Miejscowość:..............................................

 

Data: ..........................................................

 

 

Nazwa dostawcy:                                                                             ..........................................................................

  

                                                                                              ..........................................................................

 

 

Siedziba dostawcy:                                                           ..........................................................................

 

                                                                                              ..........................................................................

 

 1. URZĄD GMINY DOBRE

 

Lp.

 

Nazwa artykułu

Przewidywana ilość zakupu

Cena  netto za

op / szt.

Cena brutto za op/szt.

 

Wartość

netto

Wartość brutto

1.

Papier xero POLLUX 80g/m2 A4

200 ryz

 

 

 

 

 

 

 

2.

Papier xero POLLUX 80g/m2

A3

10 ryz

 

 

 

 

 

 

 

3.

Długopis JETSTREAM 101

50 szt.

 

 

 

 

 

 

 

3a

Wkłady do długopisu j/w

200 szt.

 

 

 

 

 

 

4.

Klej w sztyfcie Amos 15 g

30 szt.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Korektor w długopisie UNI CLP 300

20 szt.

 

 

 

 

 

 

6.

Marker pernanent Schneider 133 czarny

10 szt.

 

 

 

 

 

 

7.

Segregator A4/50/75 PWB oklejony, kolor z szyną metalową

60 szt.

 

 

 

 

 

 

8.

Segregator A4/75 marmurek  z szyną metalową

50 szt.

 

 

 

 

 

 

9.

Pinezki srebrne 10x50PSC

10 op.

 

 

 

 

 

 

 

10.

Spinacz mały T-28

5 op. po 10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

11.

Skoroszyt zwykły bez  fałdy  250g BIGO

150 szt.

 

 

 

 

 

 

12.

Skoroszyt oczko pełne karton 250g BIGO

50 szt.

 

 

 

 

 

 

13.

Skoroszyt plastikowy zawieszany do segregatora twardy

400 szt.

 

 

 

 

 

 

14.

Taśma klejąca 18x20

 

16 szt. (2 op.)

 

 

 

 

 

 

15.

Zszywki Rapesco 24/6 a1000

40 szt.

 

 

 

 

 

 

 

16.

Koszulka A4/100 krystaliczna

10 op.

 

 

 

 

 

 

 

17.

Koperta C6 sk a1000 biała

10 op.

 

 

 

 

 

 

 

18.

Koperta C5 HK a500 biała

4 op.

 

 

 

 

 

 

 

19.

Koperta C4 HK a250 biała

4 op.

 

 

 

 

 

 

 

20.

Koperta B4 HK rozszerzana szara

100 szt.

 

 

 

 

 

 

 

21.

Koperta DL sk a1000 okienko  prawe biała

4 op.

 

 

 

 

 

 

 

22.

Tusz Noris czerwony

5 szt.

 

 

 

 

 

 

 

23.

Cienkopis Schneider Xtra 823 /czerwony, zielony, niebieski, czarny/

30 szt.

 

 

 

 

 

24.

Teczka papierowa wiązana BIGO

100 szt.

 

 

 

 

 

 

 

25.

Teczka z gumką kolorowa preszpanowa

40 szt.

 

 

 

 

 

 

26.

Zszywacz Rapesco 820 metal.

5 szt.

 

 

 

 

 

 

 

27.

Folia laminacyjna A4/80 mic

2 op.

 

 

 

 

 

 

 

28.

Notes 76 x76 sk. op. 12 szt.

10 op.

 

 

 

 

 

 

 

29.

Obwoluta A4L 0,15

100 szt.

 

 

 

 

 

 

 

30.

Papier kancelaryjny A3/500

2 ryzy

 

 

 

 

 

 

 

31.

Gumka Pelikan AC 30

30 szt.

 

 

 

 

 

 

 

32.

Zeszyt w kratkę 16 k.

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

33.

Zeszyt w kratkę 32 k.

10  szt.

 

 

 

 

 

 

 

34.

Zeszyt w kratkę 60 k.

 

 

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

35.

Brulion A4/96- kratka  

  twarda okładka   intro.

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

36.

Blok biurowy A4 w kratkę  

 

 

50 kartkowy

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Blok biurowy A5 w kratkę  a100

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

38.

Zakreślacz IDEST

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

39

Korektor w płynie UNI CLP300

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

40.

Ołówek HB  w drewnianej obudowie – wysoka jakość

20 szt.

 

 

 

 

 

 

 

41.

Ołówek automatyczny z gumką z klipsem, gumowa rękojeść

10 szt.

 

 

 

 

 

 

42.

Grafit do ołówków automatycznych 0,5 mm.

2 op.

 

 

 

 

 

 

 

43.

Linijka przezroczysta 30 cm

5 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Linijka przezroczysta 20 cm.

5 szt.

 

 

 

 

 

 

 

45.

Toner czarny do urządzenia  wielofunkcyjnego Canon – NPG-1 – zamiennik op. 4 szt.

2 op.

 

 

 

 

46.

Toner czarny do urządzenia  wielofunkcyjnego HP-78A – zamiennik

30 szt.

 

 

 

 

47.

Toner czarny do drukarki HP- 12A- zamiennik

40 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Toner czarny do urządzenia wielofunkcyjnego Canon – CEXV33 – zamiennik

4 szt.

 

 

 

 

49.

Toner czarny do drukarki Lexmark – E260X22G - oryginał

2 szt.

 

 

 

 

 

 

50.

Toner czarny do drukarki HP – 35A - zamiennik

5 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Taśma do OKI 320 - zamiennik

12 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Toner czarny do urządzenia  wielofunkcyjnego Canon              – C-EXV12- zamiennik

12 szt.

 

 

 

 

 

 

 

53.

Tusz czarny do drukarki atramentowej Brother  – LC229BK XL (chip) – zamiennik

 

8 szt.

 

 

 

 

54.

Tusz cyan do drukarki atramentowej Brother – LC223C (chip) - zamiennik

4 szt.

 

 

 

 

55.

Tusz żółty do drukarki atramentowej Brother LC223Y (chip) - zamiennik

4 szt.

 

 

 

 

56.

Tusz Magenta do drukarki atramentowej Brother – LC223M (chip) - zamiennik

4 szt.

 

 

 

 

57.

Pocztowa książka nadawcza

50 szt.

 

 

 

 

 

 

58.

Folia stretch czarny 3 kg. Dł. 300 m

1 szt.

 

 

 

 

 

 

59.

Gumki recepturki

1 kg.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                          Razem wartość brutto …………………… zł.

 

 

 

 

2. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREM

 

Lp.

 

Nazwa artykułu

Przewidywana ilość zakupu

Cena  netto za

op / szt.

Cena brutto za op/szt.

 

Wartość netto

 

Wartość brutto

 

1

Papier xero POLLUX 80g/m2 A4

40 ryz.

 

 

 

 

 

 

2

Kalendarz – terminarz biurowy stojący

6 szt.

 

 

 

 

3

Kalendarz ścienny trójdzielny

 T1

2 szt.

 

 

 

 

4

Skoroszyt plastikowy zawieszany A4

50 szt.

 

 

 

 

5

Segregator A4/75 PWB kolory z szyną

10 szt.

 

 

 

 

6

Brulion A4 w twardej oprawie

 5 szt.

 

 

 

 

7

Brulion A4 kołowy w twardej oprawie

2 szt.

 

 

 

 

8

Dziennik korespondencji A4 w oprawie twardej przychodzący

2 szt.

 

 

 

 

9

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

1 szt.

 

 

 

 

 

 

10

Pocztowa książka nadawcza

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

11

Długopis Pilot 0,7 niebieski Eko

10 szt.

 

 

 

 

 

 

12

Wkład do długopisu Pilot  niebieski Eko

20 szt.

 

 

 

 

 

 

 

13

Cienkopis Schneider Xtra 823

5 szt.

 

 

 

 

 

 

 

14

Ołówek HB

10 szt.

 

 

 

 

 

 

 

15

Korektor w długopisie Uni CLP 300

2 szt.

 

 

 

 

 

 

16

Korektor w taśmie Mentel ZTT 15

2 szt.

 

 

 

 

 

 

17

Zakreślacie kolorowe

5 szt.

 

 

 

 

 

 

 

18

Karteczki w kostce                           8,3 x8,3 x 5 kolorowe nie klejone

7 szt.

 

 

 

 

 

 

19

Bloczek samoprzylepny               7,6 x 7,6

7 szt.

 

 

 

 

 

 

20

Zakładki samoprzylepne 4x2x5 indeksujące

7 szt.

 

 

 

 

 

 

21

Zszywacz 82701

1 szt.

 

 

 

 

 

 

 

22

Dziurkacz 96Y0

1 szt.

 

 

 

 

 

 

 

23

Koszulka krystaliczna A4/100

100 szt.

 

 

 

 

 

 

 

24

Zwrotne potwierdzenie odbioru karton 2x taśma KPA

500 szt.

 

 

 

 

 

 

25

Gumka Pelikan AC30

5 szt.

 

 

 

 

 

 

 

26

Koperty C5 HK brązowe

50 szt.

 

 

 

 

 

 

 

27

Koperty C6 białe s.k.

1000 szt.

 

 

 

 

 

 

 

28

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

20 szt.

 

 

 

 

29

Kwestionariusz Wywiadu Alimentacyjnego zał. 1

30 szt.

 

 

 

 

 

 

30

Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego, zał. 2

30 szt.

 

 

 

 

 

 

31

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zał. 1

30 szt.

 

 

 

 

32

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  zał. 2

20 szt.

 

 

 

 

33

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30B, art. 30C, art. 30E i art. 30 F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm). Zał. 3  

20 szt.

 

 

 

 

34

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres  świadczeniowy, zał. Nr 4

10 szt.

 

 

 

 

36

Część IV dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

500 szt.

 

 

 

 

37

Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, część I

100 szt.

 

 

 

 

 

 

38

Niebieska karta-C, zał. Nr 3

20 szt.

 

 

 

 

 

 

 

39

Niebieska karta – D, zał. Nr 4

20 szt.

 

 

 

 

 

 

 

40

Wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia  wychowawczego

500 szt.

 

 

 

 

 

 

41

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku  kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art.. 30C, art. 30E i art. 30 F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm). Zał. Nr 2

 

300 szt.

 

 

 

 

42

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zał. Nr 1

400 szt.

 

 

 

 

44

Oświadczenie członka  rodziny o dochodach osiągniętych w roku  kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 361, z późn. zm.) zał. Nr 4

300 szt.

 

 

 

 

45

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zał. Nr 5

50 szt.

 

 

 

 

46

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy , zał. Nr 6

 

50 szt.

 

 

 

 

47.

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego , zał. Nr 7

30 szt.

 

 

 

 

48

Oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, zał. Nr 8

 

 

 

20 szt.

 

 

 

 

50.

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania. Zał. Nr 10

10 szt.

 

 

 

 

51.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zał. 11

50 szt.

 

 

 

 

52.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, zał. Nr 12

50 szt.

 

 

 

 

53.

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego , zał. Nr 13

20 szt.

 

 

 

 

54.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zał. Nr 14

20 szt.

 

 

 

 

55.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego, zał. Nr 16

30 szt.

 

 

 

 

57

Toner czarny do urządzenia  wielofunkcyjnego Canon –CEXV40 - zamiennik

4 szt.

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                                    Razem wartość brutto …………………… zł.

 

 

 

 

 

 

3. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBREM

 

Lp.

 

Nazwa artykułu

Przewidywana ilość zakupu

Cena  netto za

op / szt.

Cena brutto za op/szt.

 

Wartość netto

Wartość brutto

1.      

Papier xero Pollux 80g/m2 A4

 

250 ryz

 

 

 

 

2.      

Papier xero Pollux 80 g/m2 A3

10 ryz

 

 

 

 

3.      

Papier xero A4 kolorowy

Ryza 500 kartek

8 ryz (mix kolorów) – żywe kolory

 

 

 

 

4.      

Papier kancelaryjny w kratkę A3/500

2 ryzy

 

 

 

 

5.      

Segregator A4 (szerokość grzbietu 4-5  cm) oklejony, kolor z szyną metalową na dolnej krawędzi

40 szt.

 

 

 

 

6.      

Segregator A4 (szerokość grzbietu 7 - 8  cm) oklejony, kolor z szyną metalową na dolnej krawędzi

30 szt

 

 

 

 

7.      

Skoroszyt plastikowy twardy wpinany Biurfol

80 szt.

 

 

 

 

8.      

Skoroszyty białe (zwykłe)

30 szt.

 

 

 

 

9.      

Teczka A4 papierowa biała wiązana BIGO

100 szt.

 

 

 

 

10.    

Teczka z gumką A4 (kolorowa)

50 szt.

 

 

 

 

11.    

Koszulki A4/100 krystaliczne

10 op.

 

 

 

 

12.    

Koperty C6 sk a1000 biała

1 op.

 

 

 

 

13.    

Koperty C5 HK a500 biały

1 op.

 

 

 

 

14.    

Koperty C4 HK a250 biały

1 op.

 

 

 

 

15.    

Długopisy niebieskie BIC

130 szt.

 

 

 

 

16.    

Długopisy czerwone  BIC

130 szt.

 

 

 

 

17.    

Długopisy czarne  BIC

30 szt.

 

 

 

 

18.    

Ołówki miękkie B2

30 szt.

 

 

 

 

19.    

Gumka do ścierania Pentel

10 szt.

 

 

 

 

20.    

Cienkopis Schneider Xtra (czarny, niebieski) 823

20 szt

 

 

 

 

21.    

Cienkopis do opisywania płyt CD Pentel

10 szt.

 

 

 

 

22.    

Marker permanent Schneider 133 - czarny

30 szt.

 

 

 

 

23.    

Marker permanent Pentel - czerwony

10 szt.

 

 

 

 

24.    

Marker permanent Pentel - zielony

10 szt.

 

 

 

 

25.    

Marker permanent Pentel - niebieski

10 szt.

 

 

 

 

26.    

Markery do tablic suchościeralnych  - kolor czarny  Pentel MW 85

48 szt.

 

 

 

 

27.    

Markery do tablic suchościeralnych  - kolor czerwony Pentel MW 85

24 szt.

 

 

 

 

28.    

Markery do tablic suchościeralnych  - kolor zielony Pentel  MW 85

24 szt.

 

 

 

 

29.    

Płyn do tablic suchościeralnych

10 szt.

 

 

 

 

30.    

Nożyczki dł. 16 cm.

2 szt.

 

 

 

 

31.    

Blok w kratkę 50 k. oprawa miękka A4

4 szt.

 

 

 

 

32.    

Kostka kolorowa 85 x 85 klejona

20 szt.

 

 

 

 

33.    

Kostka samoprzylepna 75 x 75

20 szt.