Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Wyznaczenie punktów granicznych w miejscowości Makówiec Duży

Dobre, 06.06.2017r.

GKI. 6831.9.9.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania polegającego na jednostronnym wyznaczeniu punktów granicznych działki  oznaczonej numerem ewidencyjnym 312 (drogi) na wysokości działek o nr 110/1, 111/2, 111/1, 112 w miejscowości Makówiec Duży gm. Dobre, na odcinku wskazanym na załączniku graficznym kolorem czerwonym.

 

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. )  na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

1.ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1      

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 

2.PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :

            2.1.    Realizacja  zadania polegająca na jednostronnym  wyznaczeniu punktów granicznych  działki  o nr  312 (drogi) na wysokości działek o nr  110/1, 111/2, 111/1, 112 w  miejscowości Makówiec Duży gm. Dobre, na odcinku wskazanym na załączniku graficznym kolorem czerwonym.  Obowiązkiem Wykonawcy będzie wyznaczenie, wznowienie lub ustalenie przebiegu  punktów, znaków i granic w/w działki (na zaznaczonym odcinku) w zależności od  istniejących w PODGiK materiałów, wyników ich analizy i stanu faktycznego w terenie.   Po dokonaniu powyższej analizy należy ustalić właściwy tryb  określenia przebiegu granic  przedmiotowych działek.                

Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  w szczególności z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z  2015, poz. 520 ze zm) oraz stosownymi rozporządzeniami wykonawczymi, instrukcjami i wytycznymi technicznymi.

            2.2.   W  postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

            2.3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

 

  3.   TERMIN REALIZACJI:

 

            31 lipca 2017 roku

 

4.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 5.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

             Cena  - 100%        

6.MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem "Wznowienie granic w miejscowości Makówiec Duży", w  siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

 7.TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

14 czerwca  2017 rok, godzina 12.00

8.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

9.ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre, 

w godz: poniedziałek , wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

 Załączniki :

1/ Nr 1 Formularz ofertowy

2/ Załącznik graficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

scan-zapytania-i-załączników (210.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz-oferty (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2017-06-06 10:00:04
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2017-06-06 10:03:13
Ostatnia zmiana:2017-06-21 11:59:59
Ilość wyświetleń:298

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij