Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: Zakup pompy głębinowej

 Dobre dnia 05.05.2016r.


GKI.7021.9.2016


Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na: Zakup pompy głębinowej


(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r PZP / Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.)1. Zamawiający

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,


2. Opis przedmiotu zamówienia:

pompa głębinowa SP 60-8-B ( MS 6 13kW) ;

Q=50m3/h, H= 70m słH2O)


Pompa głębinowa: stal nierdzewna EN 1.4301(AISI 304)

Wbudowane sito wlotowe uniemożliwiające przedostawaniu się do wnętrza pompy

zanieczyszczeń. Smarowane wodą, wymienne łożyska o specjalnym sześciokątnym kształcie,

powinno uniemożliwiać osadzanie się domieszkom piasku, powodując ich stałe

wypłukiwanie. Pierścień oporowy podczas fazy rozruchu pompy.

Silnik: Stojan hermetycznie zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej a uzwojenie

osadzone w polimerze.

Powierzchnie uszczelnień wału wykonane z ceramiki i węgla.

Materiał: stal nierdzewna EN 1.4301(AISI 304).

Hermetycznie szczelne uzwojenie stojanu zapewniające optymalną sprawność elektryczną.

Wbudowany czujnik temperatury ( Tempcon) który będzie zabezpieczał przed przegrzaniem

silnika , Stopień ochrony IP68

Wymienne wszystkie wewnętrzne części ulegające zużyciu (łożyska, wirnik, pierścienie

uszczelniające) zapewniając planowane podnoszenie i wydajność.

Sterownik MP 204 zabezpieczający pracę silnika pompy głębinowej.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.


5. Warunki płatności.

Za wykonanie zamówienia strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Wykonawcę po dostarczeniu do siedziby


6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Zakup pompy głębinowej''

należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do …13.05.2016 do godz. 9:00……....

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości rozstrzyga termin i godzina wpływu do urzędu.


7. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%


Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.


8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


9. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:
Marcin Sitnicki
- Pracownik Urzędu Gminy
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail: urzad@gminadobre.pl


.................................................

(miejscowość, data)


Nazwa i adres składającego ofertę

.....................................................


.....................................................


Oferta cenowa na realizację zadania:

Zakup pompy głębinowej”


Łączna cena ryczałtowa oferty brutto za 1 kpl. pompy głębinowej, będącej


przedmiotem zamówienia ........………………………................ zł brutto,


słownie:…………………………………...…………………………………………


...........................................................….................................................................


Cena oferty zawiera wszelkie koszty brutto związane z realizacją zamówienia;


Termin wykonania zamówienia……………………………….Data .................................… ……………………………...

Podpis osoby uprawnionej

do składania oferty


Załączniki

zakup pompy (25.6kB) Zapisz dokument  
Rozstrzygnięcie (248.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2016-05-05 21:43:07
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2016-05-05 21:46:30
Ostatnia zmiana:2016-05-20 14:09:33
Ilość wyświetleń:595

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij