Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Dobre, dnia 6 kwietnia 2016 rokuWÓJT GMINY DOBRE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


1.Miejsce pracy - Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

2.Stanowisko pracy - ds. księgowości z zakresu gospodarki komunalnej

3.Wymiar czasu pracy - pełny etat

4.Termin zatrudnienia - maj 2016 roku


Wymagania niezbędne:

1.posiadanie obywatelstwa polskiego,
2.wykształcenie minimum średnie ,
3.staż pracy w administracji samorządowej minimum sześć miesięcy ,
4.umiejętność obsługi programu komputerowego INFO-SYSTEM,
5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6.niekaralność,
7.znajomośc przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy – Ordynacja podatkowa,
8.nieposzlakowana opinia,
9.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


Wymagania dodatkowe:

1.znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym , Kodeksu Postępowania Administracyjnego, rachunkowości, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych,

2.doświadczenie zawodowe w bezpośredniej obsłudze interesantów,

3.umiejętność pracy w zespole,

4.rzetelność,samodzielność,komunikatywność, wysoka kultura osobista, staranność,

5.gotowość do podnoszenia kwalifikacji.


Zadania na zajmowanym stanowisku:

1.Prowadzenie spraw z zakresu księgowości opłat komunalnych tj. ścieki, odpady, woda, czynsze.

2.Wystawianie faktur i prowadzenie rejestru VAT.

3.Windykacja należności.

4.Obsługa programu komputerowego.

5.Doskonalenie zawodowe w zakresie zajmowanego stanowiska.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy Dobre , w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich, brak windy osobowej.
Praca w warunkach biurowych , bezpośredni kontakt z interesantem , praca umysłowa. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze minimum 4 godziny dziennie.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%

Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny,
2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.CV- Cirriculum vitae / życiorys/,
4.kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6.oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7.oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych ,
8.oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre pokój nr 2 lub przesłać pocztą/decyduje data wpływu do urzędu/ na w/w adres z dopiskiem:

,,Nabór na stanowisko do spraw księgowości z zakresu gospodarki komunalnej"

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2016 roku


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Dobre po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie kwalifikacji.


Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy Dobre , niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.Załączniki

Nabór na stanowisko urzędnicze (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o kandydatach (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku naboru (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Walewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2016-04-06 10:39:49
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2016-04-06 10:43:51
Ostatnia zmiana:2016-04-26 15:18:32
Ilość wyświetleń:1744

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij