Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe o przedstawienie cen za realizację zadania polegającego na geodezyjnym wydzieleniu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 133/2, 645/1, 646, 647, 648, 649, 650, 670/2, 669/2, 654/2, 654/1 położonych w miejscowości Poręby Nowe oraz..

 

Dobre, dn. 30.06.2015r.


GKI. 6831.10.2015


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadania polegającego na geodezyjnym wydzieleniu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 133/2, 645/1, 646, 647, 648, 649, 650, 670/2, 669/2, 654/2, 654/1 położonych w miejscowości Poręby Nowe oraz 493, 490, 484, 153 położonych w miejscowości Poręby Stare w celu poszerzenia drogi gminnej, według uzgodnień na gruncie.

Zakres podziału zaznaczony jest na załącznikach graficznych do niniejszego zapytania.


Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


  1. ZAMAWIAJĄCY


Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


  1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :


2.1. Realizacja zadania polegająca na geodezyjnym wydzieleniu działek w celu

poszerzenia istniejącej drogi gminnej według uzgodnień na gruncie oraz zgodnie ze

stanem faktycznym, obejmująca działki o nr ewidencyjnych:

- 133/2, 645/1, 646, 647, 648, 649, 650, 670/2, 669/2, 654/2, 654/1 położone w

miejscowości Poręby Nowe,

- 493, 490, 484, 153 położone w miejscowości Poręby Stare

Wymienione wyżej nieruchomości usytuowane są przy drodze gminnej oznaczonej w

ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 92 w Porębach Nowych

oraz 496 w Porębach Starych (stanowiących jeden ciąg komunikacyjny).


Zakres zamówienia obejmuje m.in. zlokalizowanie w terenie punktów granicznych i

granic nieruchomości będących przedmiotem niniejszego postępowania, sporządzenie

wstępnych projektów podziałów (o ile okażą się konieczne) wraz ze

skompletowaniem niezbędnych dokumentów do ewentualnego uzyskania

postanowienia o wstępnym podziale oraz decyzji zatwierdzającej podział, wykonanie

map i dokumentacji podziału działek, wyznaczenie w terenie nowych punktów

granicznych (granic nowych działek).

2.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

2.3. Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem uprawnień geodezyjnych.


2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości nieruchomości

podlegających podziałowi. W takim przypadku należne wynagrodzenie zostanie odpowiednio

zwiększone lub zmniejszone.


2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.


3. TERMIN REALIZACJI:


30 września 2015 roku  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


Zgodnie z formularzem ofertowym.


  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena - 100%

  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem "Podział działek w celu poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Poręby Nowe i Poręby Stare", w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 10 lipca 2015 do godz. 12.00  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:


10 lipca 2015 rok, godzina 12.00


  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,

w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :

1/ Nr 1 Formularz ofertowy

2/ Nr 2 i 3 Załącznik graficzny

3/ Nr 4 Wzór umowy
Załączniki

zapytanie podział (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
scan zapytania wraz z załacznikami (319kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (592.9kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3 (601kB) Zapisz dokument  
formularz oferty (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o złożonych ofertach (529.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-07-01 09:26:05
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-07-01 09:27:59
Ostatnia zmiana:2015-07-15 11:49:38
Ilość wyświetleń:557

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij