Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobre

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadań w zakresie objętym w "Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre" w  terminie  od 15 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.)  na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1 
05-307 Dobre
tel. (25) 7571190 w. 27
fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

            2.1.  Realizację zadań w zakresie objętym  w "Programie opieki nad zwierzętami 
                    bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre" w            
                    terminie od 15 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj:  

       -  odłowienie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w  schronisku           
       -  poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt
       -  usypiania ślepych miotów
       -  zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
           udziałem bezdomnych zwierząt  
        
 3.  ZAKRES ZAMÓWIENIA:

 3.1. Zamówienie obejmuje :
-  całodobowe odłowienie i dostarczanie bezdomnych zwierząt (psów) z terenu 
    Gminy Dobre do schroniska,
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
    z udziałem zwierząt (psów, kotów) na terenie gminy Dobre
 -  usypianie ślepych miotów,
 -  traktowanie w sposób humanitarny odłowionych zwierząt,
 - eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie, po wcześniejszym 
    uzyskaniu opinii lekarza weterynarii,
-   podejmowanie działań zmierzających do odnalezieniu właściciela i umożliwienie
    mu odebranie zwierzęcia (psa ) ze schroniska, po uregulowaniu przez niego
    kosztów pobytu psa w schronisku,
-  informowanie Urzędu Gminy o adopcjach zwierząt  dostarczonych do schroniska z 
    terenu gminy Dobre w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną w 
    ciągu 7 dni od daty przekazania zwierzęcia,
-  wystawianie pisemnych protokołów potwierdzajacych przyjęcie zwierząt (psów)
    do schroniska zawierajacych opis przyjęcia zwierzęcia  (data, miejscowość i ulica
    z jakiej zwierzę – pies zostało odłowione, datę zgłoszenia  przez osobę
    wyznaczoną  przez Zamawiajacego, informację o przekazaniu psa właścicielowi 
    wraz z  dokumentacją fotograficzną.
     
3.2. Wykonawca  nie może wyłapać zwierząt bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby  
       przez pracownika Zamawiającego . Pracownik Zamawiajacego zgłasza potrzebę 
       odłowienia zwierzęcia drogą mailową, telefonicznie bądź też za pomocą faxu.
3.3  Wykonanwca jest zobowiązany do dostarczania odłwoionych zwierząt  do schroniska
       posiadajacego wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną ,
       prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11
       marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
       zwierząt (Dz.U. Z dnia 2004 roku Nr 69, poz. 625 z późn.zm.)
3.4 W przypadku złożenia oferty na całość zamówienia( wszystkie usługi) Wykonawca musi
       posiadać podpisaną umowę ze schroniskiem oraz z lekarzem  weterynarii oraz spełnić
       warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.
       Nr 111, poz. 724 ze zm.) - kopie umów należy dołaczyć do oferty.
       Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wykonanie poszczególnej usługi 
       wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania – formularzu ofertowym.
            3.5. W trakcie wyłapywania i transportu zwierząt Wykonawca musi zabezpieczyć 
                   urządzenia i środki które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia
                   zwierząt.  Środek do przewozu zwierząt musi spełniać warunki, o których mowa w art.         24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.
           3.6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane na podstawie faktycznej
                  liczby wykonanych usług w danym miesiącu, na podstawie cen jednostkowych         podanych w ofercie.    


4. TERMIN REALIZACJI:

15 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
 Najniższa cena poszczególnej usługi.
 Zamawiajacy dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców i podpisanie z nimi  odrębnych umów  na wykonanie poszczególnej  usługi  wyszczególnionej w formularzu  ofertowym kierując się najniższą ceną za jej wykonanie.


7. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobre",              w  siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2
do dnia 02.04 .2015 do godz. 12.00


8. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

02.04.2015 do godz. 12.00

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

10. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre, 
w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki

zapytanie (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz oferty (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Ratuski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-03-25 16:19:17
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-03-25 16:21:16
Ostatnia zmiana:2015-03-25 16:21:17
Ilość wyświetleń:439

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij