Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowych lamp ulicznych LED do gminy Dobre w ilości 10 sztuk o mocy mieszczącej się w przedziale 30- 40 W (każda).

 

Dobre, 10.05.2013r.

GKI. 7021.1. 8.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za dostawę fabrycznie nowych lamp ulicznych LED do gminy Dobre w ilości 10 sztuk o mocy mieszczącej się w przedziale 30- 40 W (każda).


Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


 1. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Dobre
  Ul. Kościuszki 1

  05-307 Dobre

  tel. (25) 7571190 w. 27

  fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Urzędu Gminy Dobre 10 sztuk

   fabrycznie nowych lamp ulicznych LED o mocy całkowitej mieszczącej się w

   przedziale 30-40 W każda, w terminie do 28 czerwca 2013r.

  2. Lampy muszą być przygotowane do montażu na wysięgniku, z możliwością

   zmiany kąta nachylenia lapmy.

  3. Lampy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, zezwolenia

   dopuszczające je do użytku i eksploatacji.

  4. Na dostarczone lampy Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji 60 miesięcznej ( 5

   lat). W ramach gwarancji Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad

   przedmiotu umowy ( także demontaż ze słupa) lub dostarczenia rzeczy wolnych od

   wad, jeżeli wady te ujawnią się w czasie trwania gwarancji. W przypadku stwierdzenia

   w okresie gwarancyjnym wad przedmiotu umowy Zamawiający zgłasza Dostawcy

   wystąpienie wady przedmiotu umowy pisemnie, faksem albo e-mail’em. Dostawca

   jest zobowiązany usunąć wadę lub dostarczyć rzecz wolną od wad (łącznie z

   instalacją na słupie), w terminie uzgodnionym przez strony.

   W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 2 dni, termin wyznaczy

   Zamawiający. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających

   z gwarancji ponosi Dostawca.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego

   przedmiotu zamówienia.

  3. TERMIN REALIZACJI:

  28 czerwca 2013r.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  Zgodnie z formularzem ofertowym.

 2. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

  cena całości zamówienia 100%

 3. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem " Dostawa lamp ulicznych LED", w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

  do dnia 29.05.2013 do godz. 12.00

 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

 5. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

  Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,

  w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :

1/ Formularz ofertowy

2/ Wzór umowy
Załączniki

formularz oferty-1 (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o złożonych ofertach (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-05-16 13:43:07
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-05-16 13:44:13
Ostatnia zmiana:2013-06-03 14:00:04
Ilość wyświetleń:699

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij