Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Dobre

 

Dobre, 25.04.2013r.

GKI. 7021.7.2013

ZAPYTANIE OFERTOWEZwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Dobre


Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


 1. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Dobre
  Ul. Kościuszki 1

  05-307 Dobre

  tel. (25) 7571190 w. 27

  fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia

na budowę:

  - miejscowość Dobre ul. Szkolna, dowieszenie linii oświetleniowej na istniejących

  słupach, na odcinku około 150 mb - załącznik graficzny nr 1

  - miejscowość Dobre ul. Armii Krajowej , dowieszenie linii oświetleniowej na

  istniejacych słupach, na odcinku około 200 mb - załącznik graficzny nr 2

  - miejscowość Kąty Borucza:

  a) dobudowa nowej linii oświetleniowej na odcinku ok. 100 metrów załącznik

  graficzny nr 3a,

  b) dowieszenie linii oświetleniowej na istniejących słupach, na odcinku ok. 50

  metrów – załacznik nr 3b,

  c) dobudowa nowej linii oświetleniowej na odcinku ok. 100 metrów załącznik

  graficzny nr 3c.


Na załącznonych do zapytania ofertowego załącznikach graficznych, przedstawiono orientacyjny zakres poszczególnych odcinków oświetelnia ulicznego.

Do wykonawcy należy zaprojektowanie lokalizacji słupów (tam gdzie okaże się to konieczne)

i lamp oświetleniowych ledowych o mocy mieszczącej się w przedziale 30-40 W każda, zgodnie z wymaganymi normami i przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.


  3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

  3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do

  uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających

  pozwolenia na budowę.

  3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,

  zezwoleń, podkładów mapowych, warunków technicznych, zwiększenia mocy, itp.

  dokumentów koniecznych do uzyskania zgłoszeń lub pozwolenia na budowę.

  3.3 Wykonanwca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego dla

  wykonanych projektów wymaganych prawem odpowiednio: stosownych uzgodnień z

  właściwym terytorialnie Rejonem Energetycznym, prawomocnych zgłoszeń robót nie

  wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwoleń na budowę

  3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie przedmiarów robót,

  kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i

  odbioru robót, jak również uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

  energetycznej. Wymienione powyżej dokumenty należy opracować w przypadku, gdy

  konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.


 1. TERMIN REALIZACJI:

  31 października 2013 rok

 2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  Zgodnie z formularzem ofertowym.

 3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

  cena całości zamówienia 100%

 4. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem " OŚWIETLENIE ULICZNE - DOKUMENATCJA PROJEKTOWA", w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

  do dnia 24 maja 2013 do godz. 10.00

 5. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

  24 maja 2013 rok , godzina 12.00

 6. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

  Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,

  w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl
Załączniki :

1/ Formularz ofertowy

2/ Mapy poszczególnych odcinkówZałączniki

formularz oferty (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (262.1kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 2 (304.5kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3a (233kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3b (244.4kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3c (242kB) Zapisz dokument  
informacja o wyborze oferty (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-05-16 13:41:34
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-05-16 13:42:44
Ostatnia zmiana:2013-05-29 10:54:35
Ilość wyświetleń:427

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij