Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Mlęcinie – budowa chodnika

 

GKI.7234.11.13

Dobre dnia 25.02.2013r.Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na: ,,wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Mlęcinie – budowa chodnika”


(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn zm.)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71320000-7W związku z realizacją zadania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Mlęcinie – budowa chodnika”,

Gmina Dobre prowadzi postępowanie, w celu wyłonienia wykonawcy usług.


1. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,


2.Charakterystyka obiektu:

  • droga powiatowa, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 584/2 w miejscowości Mlęcin, gmina Dobre,

  • parametry drogi : długość ok.730m , szerokość 12m

  • w skład drogi wchodzą: jezdnia brukowa, pobocza nieurządzone

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje :

Opracowanie uproszczonego projektu budowlanego na wykonanie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 730 m od skrzyżowania z drogą nr 344/1 do skrzyżowania z drogą nr 385 po północnej stronie jezdni drogi powiatowej oznaczonej nr 584/2. Szerokość projektowanego chodnika 2m wraz z obrzeżem i krawężnikiem. W projekcie należy uwzględnić zjazdy. Uproszczony projekt ma zawierać część opisową tj. opis techniczny, przedmiar robót , kosztorys ofertowy i inwestorski oraz część rysunkową tj. plan orientacyjny i plan zagospodarowania terenu. Dokumentację projektową wykonać w 3 egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu map na własny koszt. Projekt chodnika uzgodnić z zarządcą drogi – Zarządem Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:

  • posiada stosowne uprawnienia do sporządzania projektów dróg – kopia uprawnień

  • posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie projektowania dróg i chodników (oświadczenie)


5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wykona usługę do 01.04.2013r.


6. Warunki płatności.
Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej do UG Dobre, a następnie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Mlęcinie – budowa chodnika

należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 08.03.2013 do godz. 09.00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


8. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%


Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.


9. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:
Marcin Sitnicki - Pracownik Urzędu Gminy
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail: urzad@gminadobre.pl


 

Załączniki

załącznik (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia ofert (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-02-25 13:11:25
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-02-25 13:12:43
Ostatnia zmiana:2013-03-11 09:07:35
Ilość wyświetleń:742

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij