Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Czarnogłów - Pokrzywnik

GKI.7234.13.13

Dobre dnia 25.02.2013r.Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Czarnogłów -Pokrzywnik


(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn zm.)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71320000-7W związku z realizacją zadania: ,,wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Czarnogłów - Pokrzywnik”, Gmina Dobre prowadzi postępowanie, w celu wyłonienia wykonawcy usług.


1. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,


2.Charakterystyka obiektu:

  • droga w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr 414/1w Czarnogłowiu oraz działki ewidencyjna nr: 51/2, 52/2, 53/2, 54/2, 56/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 20/2, 19/2, 17/6, 17/10 ,17/8, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2, 11/2, 10/2, 9/2, 8/2, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, 88, 32/4, 33/2, 34/8, 34/10, 34/6, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2, 31/2, 42/2, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 46/6, 47/2, 48, 49/2, 50/2 położone w miejscowości Pokrzywniku gmina Dobre,

  • parametry drogi : długość ok.1000 , szerokość zmienna od 5-10 m

  • w skład drogi wchodzą: jezdnia żwirowo - brukowa, pobocza oraz rowy

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje :

- Opracowanie uproszczonego projektu budowlanego na wykonanie poszerzenia podbudowy drogi do 5,3m za pomocą tłucznia oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Czarnogłów-Pokrzywnik (odcinek ok. 1000m). Uproszczony projekt ma zawierać część opisową tj. opis techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i ofertowy oraz część rysunkową tj. plan orientacyjny i plan zagospodarowania terenu. Dokumentację projektową wykonać w 3 egzemplarzach.4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:

  • posiada stosowne uprawnienia do sporządzania projektów dróg – kopia uprawnień

  • posiada wiedzę i doświadczenie w specjalności projektowania dróg (oświadczenie)


5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wykona usługę do 05.04.2013r.


6. Warunki płatności.

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej do UG Dobre, a następnie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.


7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Czarnogłów-Pokrzywnik"

należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 08.03.2013 do godz. 09.00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


8. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%


Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.9. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:
Marcin Sitnicki - Pracownik Urzędu Gminy
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail: urzad@gminadobre.pl

Załączniki

załącznik (75.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia ofert (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-02-25 13:01:57
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-02-25 13:10:19
Ostatnia zmiana:2013-03-11 09:07:47
Ilość wyświetleń:894

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij