Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Jaczewku

GKI.7234.8.13 

                                                                                Dobre dnia 12.02.2013r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na:  wykonanie dokumentacji projektowej   na przebudowę drogi w Jaczewku

 

(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn zm.)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71320000-7

 

 

W związku z realizacją zadania: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Jaczewku,   Gmina Dobre prowadzi postępowanie, w celu wyłonienia wykonawcy usług.

 

1. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,

 

2.Charakterystyka obiektu:

-        droga  stanowiąca działki ewidencyjne nr 88, 86/1 w miejscowości Jaczewek gmina Dobre, obecnie posiada  nawierzchnię żwirową.

-        parametry drogi : długość  ok.1675m , szerokość 8m

-        w skład drogi wchodzą:  jezdnia żwirowa, pobocza oraz rowy

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa  obejmuje :

- Opracowanie uproszczonego projektu budowlanego na wykonanie stabilizacji betonowej na  drodze w Jaczewku  (odcinek ok 1675m). Uproszczony projekt ma zawierać część opisową tj. opis techniczny i przedmiar robót  oraz część rysunkową tj. plan orientacyjny i plan zagospodarowania terenu. Dokumentację projektową wykonać w 3 egzemplarzach.

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, zamawiający uzna:

-        posiada stosowne  uprawnienia do sporządzania projektów dróg – kopia uprawnień

-        posiada wiedzę i doświadczenie w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg  (oświadczenie)

 

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wykona usługę do 20.03.2013r.

 

6. Warunki płatności.

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po wykonaniu i dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej do UG Dobre, a następnie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Jaczewku"

należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 22.02.2013 do godz. 09.00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

8. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

 

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.

Załączniki

zapytanie + załącznik (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozstrzygniecie (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartosz Modrzejewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-02-13 00:25:24
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-02-13 00:26:52
Ostatnia zmiana:2013-02-25 12:42:26
Ilość wyświetleń:708
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij