Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe o przedstawienie cen za dostawę fabrycznie nowych lamp ulicznych LED do gminy Dobre w ilości 8 sztuk o mocy mieszczącej się w przedziale 30- 40 W (każda).

Dobre, 18.12.2012r.

GKI. 7021.1.16.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za dostawę fabrycznie nowych lamp ulicznych LED do gminy Dobre w ilości 8 sztuk o mocy mieszczącej się w przedziale 30- 40 W (każda).

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Urzędu Gminy Dobre 8 sztuk

fabrycznie nowych lamp ulicznych LED o mocy całkowitej mieszczącej się w

przedziale 30-40 W każda, w terminie do 31 grudnia 2012r.

Lampy muszą być przygotowane do montażu na wysięgniku, z możliwością

zmiany kąta nachylenia lapmy.

Lampy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, zezwolenia

dopuszczające je do użytku i eksploatacji.

Na dostarczone lampy Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji 60 miesięcznej ( 5

lat). W ramach gwarancji Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad

przedmiotu umowy lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się

w terminie określonym w ust. 2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym

wad przedmiotu umowy Zamawiający zgłasza Dostawcy wystąpienie wady

przedmiotu umowy pisemnie, faksem albo e-mail’em. Dostawca jest zobowiązany

usunąć wadę lub dostarczyć rzecz wolną od wad w terminie uzgodnionym przez strony.

W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 2 dni, termin wyznaczy

Zamawiający. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających

z gwarancji ponosi Dostawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego

przedmiotu zamówienia.

3. TERMIN REALIZACJI:

31 grudnia 2012r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

cena całości zamówienia 100%

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem " Dostawa lamp ulicznych LED", w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 21.12.2012 do godz. 12.00

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty droga mailową- adres: urzad@gminadobre.pl lub faxem pod nr 25 7571190 w. 40

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,

w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy

2/ Wzór umowy

Załączniki

formularz oferty (15.7kB) Zapisz dokument  
wzór umowy (26.8kB) Zapisz dokument  
zapytanie (26.2kB) Zapisz dokument  
informacja o złożonych ofertach (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartosz Modrzejewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2012-12-18 15:51:46
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2012-12-18 15:52:16
Ostatnia zmiana:2012-12-25 08:01:06
Ilość wyświetleń:629

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij