Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie naprawy nawierzchni na ul. Targowej w Dobrem

 

GKI.7234.90.12

Dobre, 09.11.2012Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na wykonanie naprawy nawierzchni na ul. Targowej w Dobrem


(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn zm.)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45233220-7W związku z realizacją zadania: ,,WYKONANIE REMONTU (ODTWORZENIE) ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI GMINNEJ – ULICA TARGOWA W MIEJSC. DOBRE" - Gmina Dobre prowadzi postępowanie, w celu wyłonienia wykonawcy usług


1. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,


2.Charakterystyka obiektu:

Remontem objęta jest istniejąca nawierzchnia asfaltowa która uległa dewastacji podczas budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej (ulica Targowa) w miejsc. Dobre. Początek odcinka w km 0+000 zlokalizowany jest na granicy z działką o nr ewid. 2274 stanowiącą granicę pasa drogowego drogi powiatowej, zaś koniec odcinka w km 0+220 zlokalizowany jest na wysokości działki o nr ewid. 2143 z lewej strony drogi i o nr ewid. 2142 z prawej strony drogi. Remontowana droga stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 2275 na terenie miejsc. Dobre, gm. Dobre, długości 220,00m, szerokość jezdni 5,50m.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje :

-oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej 937,50m2

-oczyszczenie ręczne nawierzchni asfaltowej 312,50m2

-frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy średnio 5 cm – 1250,00 m2

-regulacja wysokościowa studni inspekcyjnych na kanalizacji sanitarnej – 7szt

-regulacja wysokościowa włazów żeliwnychna kanalizacji sanitarnej – 3 szt

-regulacja wysokościowa skrzynek żeliwnych studzienek wodociągowych – 5 szt

-skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1250,00m 2

-warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) o grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu – 1250,00 m2
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny sprzęt do wykonania zadania (oświadczenie)


5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wykona usługę do 31.12.2012r.


6. Warunki płatności.

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi odebranej protokołem końcowym, a następnie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.


7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

,,WYKONANIE REMONTU (ODTWORZENIE) ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI GMINNEJ – ULICA TARGOWA W MIEJSC. DOBRE "należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 19.11.2012 do godz. 09.00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


8. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%


Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.


9. Gwarancja na powyższe zadania wynosi 36 miesięcy.


Załączniki

zapytanie (97.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartosz Modrzejewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2012-11-09 15:04:37
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2012-11-09 15:05:31
Ostatnia zmiana:2012-11-09 15:05:36
Ilość wyświetleń:566

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij