Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Lokalizacja inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kv i złącz pomiarowych we wsi Głęboczyca

Dobre, 04-01-2012

GKI. 6730.98.2011

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pó?n. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pó?n. zm)

Wójt Gminy Dobre

zawiadamia,

 

że w dniu 29.12.2011 roku na wniosek PGE Dystrybucja ul. Garbarska 21A ,w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Wiesław Sitnicki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kv i zł±cz pomiarowych na działkach nr 537/1,802,44/5,532/1 położonych w Głęboczycy, gmina Dobre.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Ko?ciuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okre?lonych czynno?ci, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opó?nień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku okre?lonego w

§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomo?ci poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Głęboczyca.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2012-01-04 17:20:48
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2012-01-04 17:23:01
Ostatnia zmiana:2012-01-04 17:23:11
Ilość wyświetleń:455

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij